Reddel personvernsvilkår

Sist oppdatert 15.12.2023

Vi tar ditt personvern på alvor!

Når du bruker Reddel sin nettside og webapplikasjon, legger du igjen personlige data. Dette gjelder både når du er besøkende på nettsiden, eller når du er innlogget bruker i webapplikasjonen. Denne personvernerklæringen beskriver våre retningslinjer knyttet til å ivareta ditt personvern, herunder hvordan vi tar vare på dine data og hva vi bruker dem til. Retningslinjene innskrenker heller ikke de rettighetene som finnes i henhold til lov eller annen rettslig bindene bestemmelse, også kjent som GDPR. 

Hvis du lurer på noe eller har noen bekymringer knyttet til bruk av dine personlige data i Reddel, ta kontakt på hei@reddel.no!

Vi som lager Reddel er Reddel AS, har organisasjonsnummer 930183512, og vi har vår virksomhetsadresse i Djupmyra 6, 8022 Bodø.  


Hvilken informasjon lagrer vi

Med “Personopplysninger” menes all slags informasjon som direkte eller indirekte kan identifiseres med en fysisk person. Vi (Reddel AS) er behandlingsansvarlig for de opplysninger som legges igjen og behandles hos gjennom vår nettløsning og webapplikasjon (hhv www.reddel.no  samt app.reddel.no).  

Når du bruker Reddels nettside samles kun informasjon som brukes til statistiske formål, og den besøkende forblir anonym. Slike opplysninger kan være besøkstid, hvor lenge besøket varer, samt hvilke sider som er besøkt. Brukeren kan også frivillig legge igjen sine personopplysninger til Reddel gjennom å opprette en brukerkonto i webapplikasjonen (app.reddel.no). Informasjon som lagres da hentes blant annet fra Vipps, og inkluderer ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt profilbilde og informasjon om deg selv som du velger å skrive. 

Når du bruker Reddel kan vi ha tilgang til relevant informasjon som nettverk, geografisk plassering, IP-adresse, og informasjon om ditt operativsystem/systeminnstillinger på enheten du benytter. 

Ved å bruke plattformen godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som er informasjon om deg og din bruk av tjenesten som lagres på din egen enhet. Hensikten med informasjonskapsler er å kjenne igjen deg og din bruk, for å gjøre tjenesten optimalisert for deg. Du kan slå av informasjonskapsler når som helst gjennom innstillinger i din nettleser. 

Vi lager og bruker din informasjon kun basert på ditt samtykke. Dersom du vil tilbakekalle dette samtykket kan du ta kontakt med oss på hei@reddel.no og be om å få slettet din brukerkonto og dine data. 


Hva bruker vi informasjonen til

Reddel bruker bare opplysninger og informasjon som er relevant for tjenesten vi tilbyr. I all hovedsak innebærer dette informasjon som gjør det mulig å finne og kommunisere med andre brukere, knytte nettverk og finne grupper som er relevant for deg, benytte delingstjenestene. Vi vil også kunne benytte din kontaktinformasjon for å gi deg relevant informasjon og varsler fra vår kundeservice, blant annet gjennom epost, telefon eller SMS. 

Nærmere informasjon om tjenesten og krav knyttet til bruk av den, finner du i brukervilkårene. 


Overlevering av personopplysninger 

Vi vil aldri selge dine data til andre. Vi kan ha behov for å dele noen av din personlige informasjon med personer og samarbeidspartnere som vi er avhengige av for å levere tjenesten.

Ansatte i Reddel AS vil kunne ha tilgang til personopplysninger som ligger i systemet, for å gjøre jobben sin. 

Ditt telefonnummer og lokasjon på ting vil bli delt med brukere du ha rinngått en låneavtale med, for kommunikasjon og praktiske hensyn.

Andre underleverandører av bl.a betalings- og forsikringstjenester vil ha behov for personopplysninger for å levere sine tjenester. Når slike overleveringer skjer, vil det foreligge en databehandleravtale mellom oss og tredjepart, som sikrer at bruk av data ikke strider med denne avtalen. 

Dine data - dine rettigheter

Du har alltid mulighet for å be om å få slette dine data og bli fjernet fra systemet. Vi gjør oppmerksom på at data knyttet til historiske transaksjoner (som for eksempel lånetransaksjoner, reviews og dialog om lån) kan fortsette med å være synlig for de som har tilgang til den, også etter at din brukerkonto er avsluttet. 

Du kan også alltid be om å få korrigert feilaktige opplysninger som du ikke har mulighet for å endre på selv gjennom tjenesten. 

Dersom du har ytterligere spørsmål om hvilke opplysninger vi har og hvordan vi bruker dem, kan du kontakte oss på hei@reddel.no

Endringer

Reddel er under utvikling, og det vil kunne komme endringer i våre brukervilkår og personvernregler. Endringer oppdateres her på denne siden. Hvis endringer er vesentlige, vil vi gi deg beskjed på epost. 

Har du spørsmål eller bekymringer?

Hvis du har en klage eller spørsmål knyttet til vår håndtering av personvern, ta kontakt med hei@reddel.no.