Reddel brukervilkår

Reddel for virksomheter - PILOTAVTALE

Sist oppdatert: 02.04.2024

Velkommen til Reddel! Takk for at du blir med oss i vår misjon om å skape et bærekraftig forbrukersamfunn! 

Før du fortsetter, vennligst les nøye gjennom disse brukervilkårene som regulerer ditt forhold til Reddel og din bruk av våre tjenester og plattformen.

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene og alle tekster det refereres til (samlet omtalt som “Vilkårene”) gjelder mellom deg og Reddel AS, org.nr 930183512. Vilkårene beskriver tjenesten, hva som gjelder for deg som bruker av tjenesten og medlem av vårt delingssamfunn, og hvilket ansvar partene har. 

1.2 Vilkårene regulerer kun forholdet mellom deg og oss, og har ingen anvendelse i et eventuelt avtaleforhold om parter som inngår i en avtale om lån, utleie, kjøp/salg eller ting som gis videre gjennom tjenesten. 

1.5 Ved å benytte tjenesten godtar du disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du avslutte bruk av tjenesten og slette din profil. 

1.3 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og redigere vilkårene ved behov. Endringer vil formidles til brukere av Reddel gjennom meldinger i tjenesten eller epost. 

1.4 Begrep

 • Bruker: Bruker som benytter tjenester hos Reddel
 • Pilotbrukere: Brukere som benytter tjenesten før den er formelt lansert
 • Virksomhetsbruker: Brukerprofiler for brukere som ikke er fysiske personer 
 • Medlem: Brukere og Virksomhetsbrukere som registrerer seg med profil
 • Virksomhetskonto: Abonnement/brukerkonto for virksomheter, lag og foreninger
 • Ting: Gjenstand, utstyr, klær, rom og ressurser som tilbys til bruk gjennom tjenesten
 • Utlåner: Medlemmer som annonserer ting til utlån eller utleie
 • Tilbyder: Medlem som tilbyr en ting til bruk for andre, enten som utlåner, utleier eller giver av en ting
 • Låntaker: Medlem som låner eller leier ting
 • Mottaker: Medlem som får motta en ting for bruk, enten gjennom lån, leie, eller andre avtaler
 • Delingsgruppe: Avgrenset gruppe for deling for gitt formål
 • Delingssamfunn: Lukket tjeneste for virksomhetsbrukere som vil organisere bruk av ting til sine medlemmer
 • Annonse: Beskrivelse av en ting som blir gjort tilgjengelig for lån, leie eller gis bort
 • Vi, oss: Reddel AS, orgnr 930183512
 • Du, deg: Bruker som godtar disse vilkårene
 • Tjenesten: Reddel-tjenesten som beskrevet i disse vilkår
 • Applikasjonen: Webapplikasjon som benyttes for å anvende tjenesten

2. Om tjenesten Reddel

2.1 Tjenesten Reddel er en plattform der personer og virksomheter kan dele ting med hverandre, avtale utlån og leie, og organisere bruk av felleseide ting. Tjenesten formidler kontakt mellom medlemmer som vil låne ting av hverandre, og lar medlemmer etablere egne delingsgrupper og delingssamfunn for ulike formål. 

2.2 Tjenesten er tilgjengelig som en webapplikasjon på app.reddel.no.

2.3 Tjenesten er under utvikling og det vil forekomme hyppige endringer i både innhold i tjenesten og brukervilkårene. 

2.4 For å benytte tjenesten, må du bli medlem og opprette egen profil. Registrering og innlogging gjøres gjennom integrasjon med Vipps, og du må godkjenne dataoverføring mellom Vipps og Reddel for å bruke tjenesten. 

2.5 Du må være over 16 år for å bli medlem og inngå avtaler om lån og bruk med andre medlemmer. 

2.6 Brukerprofiler er for privatpersoner, og må eies av en fysisk person. Virksomheter, lag og foreninger må benytte en egen type bruker (Virksomhetsbruker) og ha egen brukeravtale (Virksomhetskonto). Det er ikke anledning å bruke en privatperson sin profil til å administrere utlån av virksomheters ting. Kontakt oss i Reddel gjennom hei@reddel.no for å opprette en Virksomhetskonto. 

2.7 Du forplikter deg til å bruke tjenesten i samsvar med gjeldende lover og regler. Du kan ikke bruke Reddel til å dele eller låne gjenstander, tjenester eller varer som det ville være ulovlig å tilby for utlån eller bruk i ditt eller lånetakerens bostedsland. Vi kan fjerne ting og annonser dersom vi mener det er ulovlige, umoralske eller skadelige for vårt omdømme. Nærmere bestemt forplikter du deg til å ikke:

 • Bruke tjenesten til ulovlige formål eller aktiviteter.
 • Laste opp, dele eller distribuere skadelig programvare eller innhold.
 • Krenke immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett og varemerker.
 • Engasjere deg i trakassering, hatefulle ytringer eller diskriminering mot andre brukere.
 • Manipulere tjenesten eller forsøke å få uautorisert tilgang til den.

2.8 Din bruk av tjenesten er på ditt eget ansvar, og Reddel påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av din bruk.

2.9 Reddel er en tillitsbasert tjeneste for lån innenfor nettverk, og for at tjenesten skal fungere godt må vi forutsette at både utlåner og låntaker opptrer ærlig, aktsomt og respektfullt overfor hverandre. Dersom du misbruker tjenesten eller opptrer på en slik måte at du forvolder skade for andre medlemmer eller skader omdømmet til tjenesten, kan du bli utestengt fra tjenesten. 

3. Ansvar og vilkår for leie og lån

3.1 Reddel er en plattform som gjør det mulig for medlemmer å låne eller leie ting fra hverandre, og tilbyr ikke noen ting selv. Vi har ikke noe ansvar for kvalitet, avtalebetingelser, tilstand på ting eller forhold rundt henting og levering.

3.2 Det er du som utlåner er ansvarlig for at tingene du tilbyr til bruk, blir beskrevet på riktig måte og gjenspeiler tingens virkelige tilstand og bruksområde. Utlåner er ansvarlig for at tingen kan leveres ut og returneres til det tid og sted dere har blitt enige om i lånedialogen.

3.3 Når du som utlåner har godkjent et lån, bør du overholde reservasjonen så langt det lar seg gjøre. Dersom det oppstår noe som gjør at du likevel ikke kan låne ut på avtalt tidspunkt, bør du gi beskjed til låntaker så fort som mulig og kansellere avtalen i Reddel. 

3.4 Dersom du som låntaker ikke ønsker å benytte en fremtidig reservasjon, bør du kansellere lånet så fort som mulig og gi beskjed til utlåner. 

3.5 Som lånetaker er du ansvarlig for å ta godt vare på det du får låne, og så langt det er mulig returnere det i samme stand som det ble hentet. Dersom tingen blir skadet ved uhell eller uaktsomhet under lånet, er i utgangspunktet du som lånetaker ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader som påløper for å reparere, eller erstatte med en ting for samme funksjon og kvalitet. Dette er imidlertidig noe som lånetaker og utlåner må finne ut av dere mellom. Normal slitasje ved bruk må kunne påregnes.

4. Priser og betaling

4.1 I pilotperioden vil en betalingsløsning for leiepriser utvikles og innføres etter hvert. Inntil betalingsløsningen er på plass må eventuell kompensasjon for lån av ting avtales og håndteres utenom tjenesten. 

4.2 Etter innføring av betalingsløsning skal alle kompensasjoner for lån og leie gjennomføres gjennom tjenesten. Det er ikke tillatt å avtale betaling utenom tjenesten.

4.3 Dette avsnittet om betaling vil bli oppdatert når betalingsløsning er innført i tjenesten.

5. Sikkerhet og personvern

5.1 Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til din konto og passord. Ikke del dine påloggingsdetaljer med andre, og gi beskjed om eventuelle mistenkelige aktiviteter umiddelbart til hei@reddel.no

5.2 Du samtykker i å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon når du oppretter din Reddel-konto.

5.3. Bruk av tjenesten innebærer behandling av personopplysninger til ulike formål. Vår personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker tjenesten. Ved å bruke tjenesten, samtykker du i vår innsamling og bruk av dine opplysninger som beskrevet i personvernerklæringen. Personvernerklæringen finner du på www.reddel.no/personvern

5.4 Når du godkjenner en venneforespørsel eller en låneforespørsel, vil kontaktinformasjon som telefonnummer bli tilgjengelig for brukeren som du knytter kontakt med. 

6. Endring i vilkårene og tjenesten

6.1 Reddel er under utvikling, og det vil forekomme hyppige endringer i tjenesten. Brukervilkårene vil oppdateres fortløpende ved behov, ut fra endringer i tjenesten.

6.2 Normalt vil vi informere deg om viktige endringer før de lanseres, og før de nye vilkårene trer i kraft. Mindre endringer som ikke har vesentlig art for normal bruk, varsles normalt ikke. 

6.3 Endringer vil publiseres på epost, som varsel i tjenesten, og på www.reddel.no/brukervilkar. Når vi endrer vilkårene på vesentlig måte, vil vi oppdatere “sist endret”-datoen. 

6.4 Din fortsatte bruk av Reddel etter endring av vilkårene, utgjør din aksept av de nye bruksvilkårene. Dersom du ikke godtar nye vilkår må du avslutte din bruk av tjenesten og slette din brukerprofil. 

6.5 Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere tjenesten eller din tilgang til den av enhver grunn, med eller uten varsel, uten ansvar overfor deg.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss på hei@reddel.no.

Takk for at du er med oss i vårt oppdrag om å skape et bærekraftig forbrukersamfunn!